Pokiaľ nakupujeme cez e-shop, pri dokončení objednávky zvykneme vo väčšine prípadoch v závere označiť možnosť- platba na dobierku. Tento postup sa naďalej týka väčšiny zákazníkov, ale do povedomia sa dostávajú aj iné, údajne praktickejšie možnosti- platiť priamo cez internet, čiže elektronickou formou.

košík

V tomto smere nás napadne platba bežnou platobnou kartou, ktorá má tento spôsob online platby dostupný. Spomenutý spôsob platby ale so sebou prináša aj rôzne riziká a to predovšetkým preto, že ňou poskytujeme viacero údajov, nevravíme len o poskytnutí číselného kódu karty, ale aj o poskytnutí CVC a CVV kódov. S týmito údajmi následne môže platiť ktokoľvek, komu tieto číselné kombinácie zveríme. Práve z tohto dôvodu sa odporúča platiť cez overených poskytovateľov platobných služieb, k najznámejším sa radí napríklad GoPay.

kreditní karta

  • Konkrétny e-shop, cez aký chceme platiť kartou, respektíve jeho webová adresa, by mala byť overená certifikátom, teda mala by začínať symbolom https://.

Tento symbol automaticky ukazuje, že informácie s touto stránkou medzi sebou prenášame v dostatočne chránenej, teda šifrovanej podobe. Akonáhle by ste natrafili na stránku s iným, odlišným šifrovacím spôsobom, platbe by ste sa mali v záujme ochrany vášho majetku vyhnúť. Stránka nezabezpečená overeným certifikátom síce môže byť len vizitkou lenivosti či nedostatočnej znalosti jej prevádzkovateľa, ale nemusí. Môže ísť o zámer. Dnešné webové prehľadávače by vás však na absenciu tohto certifikátu na konkrétnej stránke mali upozorniť automaticky a to viditeľným varovaním.

úvěr

K čoraz obľúbenejším a v podstate overeným spôsobom internetovej platby sa začínajú radiť takzvané online peňaženky disponujúce kreditom. Tento kredit dobíjate bežnou platbou v podobe karty. Platba je relatívne jednoduchá a na danej stránke následne máte k dispozícii praktický spôsob zobrazenia vášho aktuálneho digitálneho kreditu, formou ktorého môžete nakupovať respektíve platiť.