Služby sú veľmi potrebné pre spoločnosť, pretože uľahčujú každodenný život ľudí. Ich cieľom je uspokojovať existenčné potreby človeka, čo znamená, že služby zabezpečujú takmer všetko okolo nás, napríklad aj to, že doma máme vodu, elektriku, plyn, telefón alebo internet, pretože služby sa starajú aj o zásobovanie vodou, elektrickou energiou, plynom, ale aj dátovými prenosmi. Možno ste nevedeli, že aj toto radíme medzi služby. Samozrejme za každú službu, človek musí platiť, pretože nič nie je v dnešnom svete zadarmo. So službami sa stretávame každý deň, už len tým, keď nastúpime do autobusu alebo do vlaku, pretože znova nám niekto pomôže a poskytne služby tým, že nás zvezie za poplatok.

recepce

Služby delíme na :

·         Výrobne  
Tu zaraďujeme služby, s ktorými si človek vie ťažko poradiť, pokiaľ to nemá vyštudované, pretože nie každý vie všetko. Každý z nás vie niečo iné a preto je potrebné si navzájom pomáhať. Patria tu rôzne opravárenské a údržbárske práce, napríklad keď sa nám pokazí auto zájdeme k automechanikovi, aby zistil kde je chyba a aby nám pomohol. Automechanik nám poskytne svoje služby, za ktoré neskôr zaplatíme. Okrem toho tu patria služby nákladnej dopravy, čo znamená, že keď sa napríklad sťahujeme a nemáme veľké auto na to, aby sme preniesli všetok nábytok, existujú firmy, ktoré ponúkajú práve takéto služby, a radi vás za poplatok presťahujú. Môžeme vidieť, že tieto výrobné služby nám uľahčujú život a prácu.

opravna

·         Nevýrobné
Tieto služby šetria ľudom predovšetkým čas a zabezpečujú ich základné a nevyhnutné potreby. Môžeme tu zaradiť napríklad obchody, ktoré nám poskytujú rôzne produkty. Obchody ich nevyrábajú, iba ich predávajú, čím poskytujú služby pre ľudí. To znamená, že medzi nevýrobné služby patrí napríklad bývanie, záujmy, odievanie, osobná doprava a mnoho ďalších. Tieto služby zvyšujú kvalitu nášho života, a taktiež nám pomáhajú v každodennom živote.