Najčastejšou a najvšeobecnejsou charakteristikou poľnohospodárstva je odvetvie hospodárstva zaoberajúce sa zabezpečovaním výživy obyvateľstva. Poľnohospodárstvo (česky „zemědělství„) je – aj keď sa to tak na prvý pohľad nemusí javiť – veľmi náročná, podstatná a častokrát podceňovaná záležitosť. Pestovanie a spracovanie ovocia a zeleniny je základným pilierom existovania, zdravého a plnohodnotného pôsobenia a fungovania ľudstva, teda i celej spoločnosti. Poľnohospodárstvo taktiež možno definovať ako odvetvie, ktoré je pevne viazané na pôdu a prírodné predpoklady.

Poľnohospodárstvo

Aspoň tak tomu bývalo v minulosti – v raných počiatkoch, keď ešte neexistovali žiadne umelé stimulanty na zvyšovanie úrodnosti pôd, kvalitnejšie, väčšie a dlhotrvácnejšie odrody ľudia nevedeli získavať šlachtitelstvom tak, ako je tomu v súčasnosti. Poľnohospodárstvo tak tvorí spoločne s lesohospodárstvom, rybolovom, lovom zveri, ťažbou a spracovaním nerastných surovín biologickú prvovýrobu – teda neodmysliteľnú sféru, základný kameň, bez ktorej by spoločnosť nedokázala fungovať.

Obilniny

Súčasná poľnohospodárska situácia je individuálna v každej krajine a práve preto je úzka, bezkonfliktná medzinárodná spolupráca v tejto oblasti skutočne nevyhnutná. Rastúci počet obyvateľov Zeme sa nezaobíde bez navýšenia produkcie potravín. Je známe, že medzi poľnohospodárske veľmoci z hľadiska veľkosti a úrodnosti danej pôdy patrí nepochybne India, nasleduje USA a Rusko, Čína, Európa a východná Ázia. Najdôležitejšie obilniny, strukoviny a olejniny sa – okrem iných krajín – dovážajú predovšetkým z Číny, Ruska a Spojených štátov amerických. Poľnohospodárstvo je druh odvetvia, ktoré musí pri manipulácii s potravinami disponovať nielen kvalitnými strojmi a nástrojmi, ale i predovšetkým vysoko kvalitnými, odolnými, pevnými a trvácnymi plastovými prepravkami. Tie možno nájsť na oficiálnom internetovom obchode spoločnosti Schoeller Allibert, ktorý je veľmi prehľadný, usporiadaný a vyniká bohatým spektrom najrôznejších druhov výrobkov, alebo v jednej z celkom 36 kamenných pobočiek, ktoré sú roztrúsené po celom svete.